Kassa info

  • De openingsuren van het onthaal zijn gelimiteerd. De kassa is enkel open wanneer alle faciliteiten voor publiek toegankelijk zijn.
  • De kassa opent 15 minuten vóór aanvang van het recreatief zwemmen en sluit 30 minuten vóór het einde van de zwemtijd.
  • Raadpleeg de openinguren van de kassa