Kassa info

  • De openingsuren van het onthaal zijn gelimiteerd.
  • De kassa opent 15 minuten vóór aanvang van het recreatief zwemmen en sluit 30 minuten vóór het einde van de zwemtijd.