Zwemacademie voor kinderen (vanaf 3 jaar)

Onze lessenreeksen worden ingericht volgens deze leermethode en hebben als hoofddoelstelling: jouw kind leren veilig zwemmen
Vooraleer een zwemstijl aan te leren leert jouw kind eerst zichzelf efficiënt verplaatsen in het water met het oog op waterveiligheid. De leerfase gebeurt in 3 stappen waarbij STAP 1 en 2 een voorbereiding op het leren zwemmen inhouden. Pas in STAP 3 leren de kinderen genormeerde zwemslagen met zwemtechniek aan waarbij de eerste focus op rugslag wordt gelegd en pas daarna op schoolslag wordt overgeschakeld.

Bij elke stap horen een aantal vaardigheden die worden aangeleerd.

Bekijk een persbericht over deze nieuwe leerlijn (video1) en bekijk onderstaande informatieve video

HIERONDER BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR OUDERS

1 reeks bestaat uit 10 lesjes (1 les/week van 30minuten gedurende 10 opeenvolgende weken; de lessen zwemtechniek van STAP 3 duren 45 minuten).

Omwille van de grote vraag naar zwemlessen werken we met een wachtlijst. Schrijf jouw kind in op deze wachtlijst. Op deze manier word je automatisch per mail verwittigd van zodra er vrije plaatsen zijn. Er zijn 3 mogelijke instapmomenten per jaar: januari / april / september.

Kinderen die al deelnemen of deelgenomen hebben aan de zwemacademie krijgen altijd eerst voorrang op nieuwe kinderen om de lessen met een nieuwe reeks verder te zetten op voorwaarde dat de deadline voor inschrijving gerespecteerd wordt.

De deelnameprijs is fiscaal aftrekbaar en bedraagt :

  • STAP 1 en 2: € 70 (€ 60 voor inwoners Poperinge)
  • STAP 3 : € 85 (€ 75 voor inwoners Poperinge) : 45min./les ! 

Terugbetalingen voor zwemlessen gebeuren enkel na afgifte van een medisch getuigschrift en bij een afwezigheid van minstens 4 lessen. Het medisch getuigschrift dient ten laatste 7 dagen na de gemiste lessen aan het zwembad te worden bezorgd. Is de afwezigheid minder dan 4 lessen dan is er geen terugbetaling. Er wordt steeds een dossierkost van 10 euro aangerekend. Er worden geen inhaallessen voorzien !

Afbeeldingen